लम्बाइ रेखामा काट्दै

p0

1. 2019 मा, अर्जेन्टिना।
कट-देखि-लम्बाइ, 1500x6 मिमी।